Երկայնակի Արտածել Word-ում Տպել
Լայնակի

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ
ՋԵՐՄՈՒԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ

գիծ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
09 ՀՈՒՆՎԱՐԻ 2020թ. N 3-Ա

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 9-Ի ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին կետի 16-րդ ենթակետի հիման վրա, «Հրապարակային սակարկությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, Ջերմուկի համայնքի ավագանու 2019 թվականի սեպտեմբերի 13-ի N 65-Ա որոշման, հիմք ընդունելով պետական գույքը կառուցապատման իրավունքով տրամադրելու մասին մրցույթային հանձնաժողովի 2020 թվականի հունվարի 9-ի N 1 արձանագրությունը՝

ո ր ո շ ու մ  եմ`

1. Հաստատել 2020 թվականի հունվարի 9-ին կայացած պետական սեփականություն համարվող, Ջերմուկ համայնքի Հերհեր գյուղում գտնվող 0.01783 հա մակերեսով հողամասի (նպատակային նշանակությունը` ջրային, կադաստրային ծածկագիրը՝ 10-028-3001-0007) կառուցապատման իրավունքի տրամադրման մրցույթի հետևյալ արդյունքները՝

· Մրցույթում հաղթող ճանաչել «ՆԱԱՆԴ» ՍՊԸ-ին՝ ի դեմս տնօրեն Նաիրի Բաբայանի:

· Կառուցապատման իրավունքի ժամկետը՝ 10.01.2045 թ.

· Կառուցապատման իրավունքի տրամադրման տարեկան վարձավճարի չափը՝ 40 000 (քառասուն հազար) դրամ

·Կառուցապատման իրավունքի տրամադրման նպատակը՝ էներգետիկ կարիքների բավարարումն ապահովող օբյեկտի շինարարության և շահագործման համար:

2. Սահմանել, որ սույն որոշման 1-ին կետում նշված անշարժ գույքի տարածքում կառուցապատողի կողմից կատարված անբաժանելի ներդրումները և բարելավումները համարվում են պետական սեփականություն և շրջակա տարածքի մաքրման, կանաչապատման և բարեկարգման պարտավորությունը կրում է վարձակալը:

3. «ՆԱԱՆԴ» ՍՊԸ-ի հետ օրենքով սահմանված կարգով կնքել սույն որոշման առաջին կետում նշված գույքի կառուցապատման իրավունքի տրամադրման պայմանագիր:

4. Սույն որոշումից ծագող գույքային իրավունքների նոտարական ձևակերպման և պետական գրանցման հետ կապված վճարների ու տուրքերի վճարումը կատարվում է «ՆԱԱՆԴ» ՍՊԸ-ի կողմից:

5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման օրվան հաջորդող օրվանից:

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ`                 ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

2020
Ջերմուկ