Երկայնակի Արտածել Word-ում Տպել
Լայնակի

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ
ՋԵՐՄՈՒԿԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ

գիծ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
17 ՀՈՒՆՎԱՐԻ 2020թ. N 4-Ա

 

ՋԵՐՄՈՒԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՋԵՐՄՈՒԿ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԸ ՄՐՑՈՒՅԹՈՎ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին կետի 16-րդ ենթակետի հիման վրա, «Հրապարակային սակարկությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, Ջերմուկի համայնքի ավագանու 2019 թվականի նոյեմբերի 19-ի N 82-Ա որոշումը, հիմք ընդունելով համայնքային գույքը վարձակալության իրավունքով տրամադրելու մասին մրցույթային հանձնաժողովի 2020 թվականի հունվարի 17-ի N 3 արձանագրությունը՝

ո ր ո շ ու մ  եմ`

 1. Հաստատել 2020 թվականի հունվարի 17-ին կայացած համայնքային սեփականություն համարվող, Ջերմուկ քաղաքում գտնվող 10-002-0104-0003 կադաստրային ծածկագրով 350 քմ մակերեսով գյուղատնտեսական նշանակության հողամասի՝ վարձակալության իրավունքի տրամադրման մրցույթի հետևյալ արդյունքները՝

· Մրցույթում հաղթող ճանաչել Ջերմուկ քաղաքի բնակիչ Արմինե Սեյրանի Մովսիսյանին,

· Վարձակալության իրավունքի ժամկետը՝ 17.01.2030թ.,

· Վարձակալության իրավունքի տրամադրման տարեկան վարձավճարի չափը՝ 21 000 (քսանմեկ հազար) դրամ,

· Վարձակալության իրավունքի տրամադրման նպատակը՝ գյուղատնտեսական գործունեության համար:

2. Սահմանել, որ սույն որոշման 1-ին կետում նշված հողամասի տարածքում վարձակալի կողմից կատարված անբաժանելի ներդրումները և բարելավումները համարվում են համայնքային սեփականությունը և հողամասի տարածքի մաքրման, կանաչապատման և բարեկարգման պարտավորությունը կրում է վարձակալը:

3. Ա. Մովսիսյանի հետ օրենքով սահմանված կարգով կնքել սույն որոշման առաջին կետում նշված հողամասի վարձակալության իրավունքի տրամադրման պայմանագիր:  

4. Սույն որոշումից ծագող գույքային իրավունքների նոտարական  ձևակերպման և պետական գրանցման հետ կապված վճարների ու տուրքերի վճարումը կատարվում է Ա. Մովսիսյանի կողմից

5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունմանը հաջորդող օրվանից:

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ`                 ՎԱՐԴԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

2020
Ջերմուկ